top of page

Beitekrise fører til merarbeid

Oppdatert: 14. jun. 2023


Reinen få høy i reingjerdet mens skilling pågår. Foto: Johan P. Eira

Tilgang på beiter er ikke blitt bedre. Dette har ført til merarbeid for reindriften.

I forrige uke har en del av reinbeitedistrikt 41 Beaskáđas startet med flytting av rein mot vår- og sommerbeiteområdet.


Reineiere Jørgen og Ina Maria henter bortkommen rein fra naboflokken. Foto: Johan P. Eira

Vintersiidaen med reineiere tilhørende to distrikter, har flyttet fra vinterbeiteområdet ca. 6 mil fra bilveien, til reingjerde ved E6 i Stornes hvor skilling av flokken ble utførte. På vårvinteren hentes bortkomne rein hjem igjen. Denne vinteren har vært svært arbeidskrevende for reineiere, på grunn av isbelagte og låste beiter har reinen vandret mye. Dette har ført til uvanlig mye sammenblandinger denne vinteren.

Reinere Piera og Terje Ante under arbeid i reingjerde Foto: Johan P: Eira

Nannet var en tur innom reingjerdet på Stornes. Der kunne reineiere fra Beaskáđas fortelle at de har hatt uvanlig mye å gjøre denne vinteren.


- Vi har kjørt utallelig mange kilometer for å frakte reinfor til flokken.

Når det er dårlige beite forhold, leter reinen etter mat døgnet rundt, dette har ført til mye sammenblandinger.


Nå har reineiere hentet sine rein fra naboflokkene og samlet alle sine rein, og er nå klar til å flytte litt Beaskáđas

- Nå håper vi at snøen snart skal begynne å smelte.


Det er etter erfaring mye trafikk på fjellet i påsketider. Både Beaskáđas og andre reinbeitedistrikter håper at de som ferdes på fjellet tar hensyn til reinen.


Reineier Johan P. Eira skriver dette på Facebook:


"Hei! Da har Beaskadesflokken ankommet Beaskades og er nu øst for skuterløypa fra Suolovuopmi og mot Goastejavri. Vinteren har vært utfordrende med låste beiter. Derfor er det veldig viktig at flokken får ro nu før kalvinga starter. Flokken vil være på øst siden av skuterløypa de nærmeste dagene. Det går greit å kjøre/ferdes både med hund og skuter etter skuterløypa fra Gargia til Suolovuopmi. Skal prøve å oppdatere så godt jeg kan videre i påska. Ber om forståelse og at folk tar hensyn!"


Du finner kontaktinformasjon til reinbeitedistrikt D41 Beaskáđas, D23 Seainnus/Návggastat og D35 Fávrrosorda under "Deltagende reinbeitedistrikter" på nannet.no

Comments


bottom of page