top of page

Beitekrise skyldes is - ikke mye rein


Det kommer stadig flere meldinger om vanskelige beiterforhold for rein, både i Finnmark og i Troms. Den vanskelige beitesituasjon skyldes et islag som hindrer reinen å nå ned til maten. – Det har ingen sammenheng med antall rein på vidda, forklarer reindriftsdirektør Sunna Pentha.


Les hele saken her : https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/nyheter/2022/02/beitekrise-pa-grunn-av-is/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost

bottom of page