top of page

Boazodoallokonferánsa 2022 / Reindriftskonferane 2022 - Ulike kunnskapssystemer, en reindrift

Oppdatert: 4. nov. 2022


Sámi allaskuvla og International Centre for Reindeer Husbandry (ICR) arrangerer faglig konferanse om reindriftens tradisjonelle kunnskaper i et samfunn i endring.

Med konferansen ønsker de å skape en reell dialog med reindriftsutøvere om fremtidig reindrift, forsone ulike kunnskapssystemer for å opprettholde den samiske bærekraftige reindriften, og dele og diskutere reindriftens nyeste forskningsresultater.


De ønsker å inviterer reindriften og andre fagmiljøer til å bidra i utviklingen av et mastergradsstudium i reindrift.


Hvor: Diehtosiida, Kautokeino

Når: 30.11.-01.12.2022

Påmeldingsfrist: 25.11.2022Program:Comentarios


bottom of page