top of page

Forlenget søknadsfrist på stillingen som prosjektmedarbeider i Nannet


Mii leat guhkidan ohcanáigemeari Nannet prošeaktabargivirgái. Sádde ohcama ovdal cuoŋománu 10. beaivvi. Loga eambbo virggi birra go čuovut liŋkka vulobealde:

//

Vi har forlenget søknadsfristen på stillingen som prosjektmedarbeider i Nannet-reindriftssenter, send søknad innen 10.mars.


Arbeidsoppgavene går i hovedsak ut på å jobbe med

reinbeitedistriktenes regnskap og

saker som tilhører reinbeitedistrikter. Arbeidsoppgaver kan endres, ettersom endringstakten i reinbeitedistriktene er høy. Endring av arbeidsoppgaver styres etter reinbeitedistriktenes og prosjektets behov.


Du kan lese mer om stillingen her:コメント


bottom of page