top of page

Ny reinmerke-app


Idag lanserte Landbruksdirektoratet appen "Mearka". Appen fungerer på alle plattformer, men er spesielt utformet med tanke på bruk i felt, på mobiltelefon. Appen laster ned informasjon om alle merker, og den kan dermed brukes uten nettilgang.

Hovedfunksjonen i appen er å søke opp og vise informasjon om ett eller flere reinmerker. Brukeren kan søke på reinbeiteområde, distrikt, og snitt som er brukt i merket. Merker vises fram med bilde, merkenummer, navn på snitt, reinbeiteområde, distrikt, siida (for distrikt 16) og registreringsdato.

Eiere av registrerte merker kan logge seg inn gjennom ID-porten for å se ytterligere informasjon – navn reinmerkeeier, og siidaandel. Disse opplysningene ligger ikke åpent tilgjengelig, fordi informasjon om eierskap til reinmerker er sensitive personopplysninger.

Personer som i sitt virke har behov for full tilgang til registeret, kan henvende seg til statsforvalter, som kan gi tilgang.


På enheten du planlegger å bruke appen, gå til:

Les mer om appen på nettsiden til Landbruksdirektoratet


(Tekst og bilde er hentet fra nettsiden til Landbruksdirektoratet Reindrift)

Kommentarer


bottom of page