top of page

Ny kontorfasilitet til Reinbeitedistrikter


Nå har Nannet fått et ekstra kontor på LES-bygget, som kan disponeres av medlemmene i reinbeitedistrikter som kjøper tjenester fra Nannet-prosjektet.

Det er en mulighet for medlemmene å komme på kontoret å jobbe på dagtid og etter avtale på kveldstid. Det er satt opp dataskjerm, tastatur og datamus som kan disponeres, samt stoler og bord. Du må ha med din egen datamaskin, som du kan koble til skjermen om ønskelig. Det vil også være mulighet å skrive ut dokumenter.


Velkommen skal du være😊

Kontakt Nannet kontoret hvis du ønsker å jobbe på kveldstid på

tlf: 703 09 834

Eller så kan du komme innom for å se om kontoret er ledig.

Comments


bottom of page