top of page

Protect Sápmi seminar for reinbeitedistrikter som er med i Nannet prosjektet.

Oppdatert: 15. feb. 2022

Nannet planlegger å avholde seminar i samarbeid med Protect Sápmi. Det blir forelesninger og workshoper med forelesere fra Protect Sápmi. Seminaret er et gratis arrangement for alle medlemmer av reinbeitedistrikter som kjøper tjenester av Nannet prosjektet.


Temaer på seminaret er:

  • Hvordan bruke folkerettslige prinsipper i distriktenes arbeid med arealinngrepssaker?

  • Fosen-saken

  • Hvordan forberede, gjennomføre og følge opp konsultasjoner?Inviterte reinbeitedistrikter:


  • Seainnus/Návggastat

  • Fávrrosorda

  • Beaskáđas


Forelesere:


  • Anders Blom via Teams, Seniorrådgiver Protect Sápmi

  • Isak Henrik Eira, Seniorrådgiver Protect Sápmi

  • Anders Eira, Seniorrådgiver Protect Sápmi

  • Ristin Ravna J. Eira, Dagligleder Protect Sápmi


Nannet er ansvarlig arrangør.

Seminaret går over to hele dager. Dato er ikke fastsatt.

コメント


bottom of page