top of page

Psykolog i lomma til alle reindrifts utøvere


(Bilde: hentet fra HMS i reindrifta på facebook side)


De fleste av oss opplever perioder der problemene blir litt for store eller litt for mange. Det er ikke alltid lett å finne veien ut og opp på egen hånd! Det er vanlig å ha vanskelige perioder – men de kan utvikle seg til varige psykiske vansker hvis du ikke får den støtten du trenger, når du trenger den.

I kartleggingen av HMS-behov som HMS-prosjektet har gjennomført, etterspør reindrifts utøverne et tilbud innenfor psykisk helse som er fleksibelt og lett tilgjengelig. HMS-prosjektet har nå inngått avtale med Overvinne om levering av et digitalt psykologisk behandlingssystem. Systemet til Overvinne består av en app med selvhjelps verktøy, støtte og råd – en “psykolog i lomma”. Appen er laget av anerkjente norske psykologer fra NTNU og St. Olavs Hospital.


Med Overvinne har du tilgang til den støtten du trenger, når du trenger den mest. Overvinne er nå tilgjengelig for alle med tilknytning til reindrifta!


For å få tilgang til appen kan du klikke her: https://overvinne.no/overvinneportalen/nlr


Der finner du mer informasjon om Overvinne, og instrukser for registrering og innlogging.


NB! Bruken av Overvinne er anonym, og alle brukerdata blir kryptert. Overvinne følger normen for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren, og har strenge sikkerhetstiltak som sikrer at personopplysninger ikke kommer på avveie.


Overvinne utleverer ingen persondata til tredjeparter (inkludert HMS-prosjektet - NLR).

Har du spørsmål om Overvinne?

Send gjerne en e-post til anna.bongo@nlr.no eller johan.martin.stenfjell@nlr.no

Comments


bottom of page