top of page

Ressursregnskap for 2020/2021

«Ressursregnskap for reindriftsnæringen» er en årlig rapport om ressurssituasjonen i

næringen. Rapporten bygger hovedsakelig på de opplysninger som framkommer i reineiernes reindriftsmeldinger og søknader om erstatning for rovvilttap.

Les ressursregnskapet her:

Ressursregnskapet for reindriftsnæringen 2020-2021.pdf (landbruksdirektoratet.no)

bottom of page