top of page

Nannet søker prosjektmedarbeider

Oppdatert: 4. feb. 2022


Arbeidsoppgavene går i hovedsak ut på å jobbe med

reinbeitedistriktenes regnskap og

saker som tilhører reinbeitedistrikter. Arbeidsoppgaver kan endres, ettersom endringstakten i reinbeitedistriktene er høy. Endring av arbeidsoppgaver styres etter reinbeitedistriktenes og prosjektets behov.


Les hele stillingsannonsen her: https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/7dc12025-9080-45d7-b1ff-d81fdb2c6576?fbclid=IwAR0ZzY1nL_NvFRUnOi5m-LV1LkJ2v8S-Zh-mjcHhLG4OxsU_eAMuJ7LMrN8


bottom of page