top of page

Nannet søker prosjektmedarbeider

Oppdatert: 4. feb. 2022


Arbeidsoppgavene går i hovedsak ut på å jobbe med

reinbeitedistriktenes regnskap og

saker som tilhører reinbeitedistrikter. Arbeidsoppgaver kan endres, ettersom endringstakten i reinbeitedistriktene er høy. Endring av arbeidsoppgaver styres etter reinbeitedistriktenes og prosjektets behov.Comments


bottom of page