top of page

Vi ønsker det nye distriktet velkommen!

I forrige uke signerte Reinbeitedistrikt 28 Cuokcavuotna samarbeidsavtale med Ovddos om deltagelse i Nannet.

Styreleder Ante J. Hætta, nestleder Mikkel Nils Oskal , daglig leder i Ovddos AS og styringsgruppe leder for Nannet, Ann Catharina Lango

Reinbeitedistrikt 28 Cuokcavuotna er et distrikt som ligger i Vest-Finnmark reinbeiteområde i midtre-sone. Distriktets reindrift drives geografisk innenfor Troms og Finnmark, sommerbeiteområde er i Loppa kommune og vinterbeiteområde i Kautokeino kommune.


Nannet ønsker reinbeitedistrikt 28 Cuokcavuotna velkommen!

Comments


bottom of page