top of page

Nannet

Utvikle og styrke reindriftsnæringen og reindriftssamfunnet

Nannet er et prosjekt der målet er å etablere et rådgivnings- og ressurssenter for reindrifta som eies av reindrifta.

 

Alle reinbeitedistrikter i Vest-Finnmark reinbeiteområde kan bli involvert og ta eierskap til prosjektet.

Nannet er til for reindriftsutøvere, reindriftsfamiliene og reinbeitedistriktene. 

Vår visjon er å styrke og øke robustheten i reindriften, ved å skape en samhandlingsarena for reindriften.

NANNET v.2.0 Color - RGB.jpg
Anker 1

Kontakt Nannet

Ønsker du mer informasjon om Nannet?

Ta kontakt ved å fylle ut kontaktskjema, ring oss eller kom innom kontorene våre på LES-Bygget for en hyggelig prat.

Bredbuktnesveien 50B, 9520 Kautokeino (LES-bygget)

Kontaktskjema
Kontakt oss

Takk for innsendingen din!

Nyheter

Siste nytt fra Nannet 

bottom of page