top of page
Anchor 1

Om Nannet

Nannet er et 3-årig prosjekt i regi av Ovddos og reinbeitedistriktene i Vest-Finnmark

Prosjektet ble startet i 2021 og er et 3-årig prøveprosjekt der formålet er å etablere en permanent rådgivnings- og ressurssenter for reindriftsnæringen. 

Vi er til for reindriftsnæringen.

Her kan du bli bedre kjent med Nannet prosjektet og hva Nannet jobber med 

Styringsgruppe

Styringsgruppen er en gruppe av personer som skaper bred forankring for reindriftens interesser i Kautokeino 

Styringsgruppen har ansvar for å følge opp prosjektet. Styringsgruppen kan gjøre nødvendige justeringer i prosjektplanen, og skal styre prosjektet for å  oppnå mål beskrevet i prosjektplanen

Nannet-visning-66.jpg

Ann Catharina Lango

Styringsgruppens leder 

 

Ann Catharina er daglig leder av Ovddos

Utnevnt som styringsgruppe leder for Nannet av prosjekteier Ovddos AS

Mai Britt Eira

Styringsgruppens nestleder

Styreleder for distrikt 41 Beaskáđes 

Utnevnt som nestleder i forbindelse med prosjektets forstudieforstudie 

Johan Ante Kemi

Styringsgruppe medlem 

Styreleder for 30B Midtre-sone 

Utnevnt som medlem i forbindelse med prosjektets forstudie 

Nils M. Utsi 

Styringsgruppe medlem 

Styreleder for distrikt 22 Fiettar

Utnevnt som medlem i forbindelse med prosjektets forstudie 

Per Anders P. Bals

Styringsgruppe medlem 

Styreleder for distrikt 33 Spalca

Karen Inga Eira 

Styringsgruppe medlem 

Styremedlem i D35 Fávrrosorda

Utnevnt som medlem i forbindelse med prosjektets forstudie 

Inger Marie Gaup Eira 

Styringsgruppe medlem 

Styreleder i D39 Árdni

Utnevnt som medlem i forbindelse med prosjektets forstudie 

Anders Nils N. Buljo 

Styringsgruppe medlem

Styremedlem  i D26 Lákkonjárga 

Utnevnt som medlem i forbindelse med prosjektets forstudie 

Nils Henrik Sara 

Styringsgruppe medlem 

Styreleder for distrikt 24A Oarje-Sievju

Utnevnt som medlem i forbindelse med prosjektets forstudie 

Nils Ante Gaup 

Styringsgruppe medlem 

Styremedlem i 30A Vestre-sone

Nils M. Gaup 

Styringsgruppe medlem 

Styreleder for distrikt 23 Seainnus / Návggastat

Møt Nannet teamet
marja.jpg

Marja Eira 

Prosjektleder

karin svart hvitt2 .png

Karin Merethe Sokki 

Prosjektmedarbeider

Samarbeidsområder

I prosjektet samarbeider Nannet med reinbeitedistriktene innenfor disse områdene. Formålet er å prøve ut disse ordningene i forhold til en eventuell permanent etablering. 

Bilagsføring for reinbeitedistrikter

Distriktet får hjelp til bilagsføring.

I samarbeidet vil Nannet bistå reinbeitedistriktene med:

 • Daglig:

  • Betalinger

  • Fakturering  

 • Lønnsutbetalinger

 • Diverse rapporteringer

regnskap 2.jpg

Saksbehandling

Være aktiv støttespiller i møte med eksterne aktører som vil ha uttalelser fra distriktet. Sikre distriktets interesse i ulike oppgaver. 

 • Distriktsplan 

 • Bruksregler 

 • Høringsuttalelser 

 • Saksforberedelse til styremøter og årsmøter

 • Veilede og hjelpefunksjon for distriktsmedlemmer i henhold til  reindriftsfaglig administrative oppgaver  

sekr 2.jpg

Sekretær

Samarbeid med distriktet om sekretær funksjon med fysisk tilstedeværelse ved møter, utarbeidelse av møteprotokoller og møteforberedelser.

sekr møte .jpg

Arkiv

Sikre gode rutiner ved arkivering. Gjøre dokumentasjon tilgjengelig for distriktet. 

 • Elektronisk arkiv  

 • Arkivere saker og dokumenter for distriktet  etter oppstartsdato for samarbeidet 

 

Et godt arkiv for distriktet bevarer dokumentasjon for ettertiden for kulturelle, rettslige eller forvaltningsmessige forhold. 

arkiv.jpg

Postmottak

Mottar både papir- og elektronisk post.

Post vil bli arkivert i distriktets arkiv. Hvis distriktet ikke har arkiv avtale med  Nannet, vil disse bli videresendt til distriktet 

post.jpg

Telefonmottak

Nannet svarer på telefonsamtaler for distriktet. Alle telefonsamtaler vil bli loggført og arkivert i distriktets arkiv. Hvis distriktet ikke har arkivavtale med Nanne, vil telefonsamtaler bli loggført i notat og videresendt til distriktet uten arkivering. 

Sekretariat
Regnskap
Arkiv
Postmottak
Telefonmottak
Saksbehandling

Kontor- og møtefasiliteter 

Reinbeitedistrikter som har samarbeidsavtale med Nannet,

får gratis tilgang til disse fasiliteter:

Møtelokaler 
 
 
Samlingsplass

 

Kontorplass
 
Informasjon 

 

Skanning
 

Kopiering 

Kompetanse 
 
lokaler.jpg
Kontor
D35 Arkiv
D35 saksbehandling
D35 grunnavgift
bottom of page