top of page

Deltagende reinbeitedistrikter

I prosjektet samarbeider vi med følgende reinbeitedistrikter

Fávrrosorda

Reinbeitedistrikt D35 Fávrrosorda er et reinbeitedistrikt som ligger i Vest-Finnmark reinbeiteområde, i Vestre-Sone. Distriktets reindrift drives geografisk innenfor tre kommuner i Troms og Finnmark. Kautokeino kommune,  Kvænangen kommune og Nordreisa kommune. 

Det er 16 siidaandeler i distriktet 

Styreleder, Mikkel Johan Eira 

Mathis Amund Eira, nestleder

Nils Aslak Eira, styremedlem

Karen Inga Eira, styremedlem

Berit Marie E. Eira, styremedlem

Mats Áilu Eira, varamedlem

Olav Áilu Eira varamedlem

Sara Birgitte Marie Eira, varamedlem

Mathis O. Eira, varamedlem

Anders Johan Mathis Gaino, varamedlem

Inga Margrethe Eira Bjørn, sekretær

IMG_3944.JPG

Beaskáđas 

Reinbeitedistrikt 41 Beaskáđas er et distrikt som ligger i Vest-Finnmark reinbeiteområde i Midtre-Sone. Distriktets reindrift drives geografisk innenfor to kommuner i Troms og Finnmark,

Kautokeino kommune og Alta kommune  

Det er 5 siidaandeler i distriktet.

Styreleder, Mai Britt Eira - vara Jørgen M. Eira 

Elen Brita Eira, nestleder - vara Per Johannes Eira

Per Anders Eira, styremedlem- vara Ellen Bongo Eira

beaskades_edited.jpg

Foto: Mai Britt Eira 

Seainnus / Návggastat 

Reinbeitedistrikt 23 Seainnus/Návggastat er et distrikt som ligger i Vest-Finnmark reinbeiteområde i Østre-sone. Distriktets reindrift drives geografisk innenfor tre kommuner i Troms og Finnmark. Kautokeino kommune,  Alta kommune og Hammerfest kommune.

Reinbeitedistriktet er delt inn i 4 sommerbeite områder /sommersiidaer

Gruppe A - Válgenjárga

Gruppe B - Girenjárga

Gruppe C - Jalgon 

Gruppe D - Ealenjárga 

Det er 15 siidaandeler i distriktet. 

Styreleder: Nils M. Gaup  

Inga Risten Hætta, nestleder

Jalgon-siida, ikke utnevnt styremedlem

Ealenjárga-siida, ikke utnevnt styremedlem

IMG_4516_edited_edited.jpg

Oarje sone / Vestre sone 

Reinbeitedistrikt 30 A hører til Vest-Finnmark reinbeiteområde. Til vestre sone (reinbeitedistrikt. 30 a) hører 6 sommerdistrikt, Reinbeitedistrikt 34 Abborassa,  Reinbeitedistrikt 35 a  Favrosorda, Reinbeitedistrikt 42 Beahccegealli, 36 Cohkolat ja Raisduottar (i offisielle dokumenter Cohkolat ja Biertavarre) , Reinbeitedistrikt 39 Ardni og Reinbeitedistrikt 37 Skarfvaggi.

Tilsammen 54 siidaandeler.

Vestre sone har opprettet et ungdomsutvalg. Styret i ungdomsutvalget består av ungdommer fra reinbeitedistriktene i Ábborášša, Fávrrosorda, Cohkolat og Skárfvággi. 

 

Styret for ungdomsutvalget: 

Leder: Lásse Ante Utsi, 

personlig vara: Sárá Máret Triumf 

Nestleder: Mats Ailu Eira

Personlig vara: Olav Ailu Eira 

Fast medlem: Johan Nicolai Triumf

Personlig vara: Ole Ailo Pulk

 

Fast medlem; Mikal Juhan Áilo Utsi

Personlig vara: Mikkel Einar Utsi

 

Spalca 

Reinbeitedistrikt 33 Spalca er et distrikt som ligger i Vest-Finnmark reinbeiteområde i midtre-sone. Distriktets reindrift drives geografisk innenfor  Troms og Finnmark.

Det er 17 siidaandeler i distriktet 

Styreleder: Per Anders P. Bals  

Johan Ante A. Bæhr, nestleder

Anders Isak A. Skum, styremedlem

Isak Nils A. Skum, styremedlem

Nils Samuel M. Sara, styremedlem

Ante Johan A. Skum, varamedlem

Inga Beate Bæhr, varamedlem

Mathis Andreas Sara, varamedlem

Nils Morten M. Skum, varamedlem

Sara Marina A. Skum, varamedlem

Foto: Ante Johan A. Skum 

Cuokcavuotna 

Reinbeitedistrikt 28 Cuokcavuotna er et distrikt som ligger i Vest-Finnmark reinbeiteområde i midtre-sone. Distriktets reindrift drives geografisk innenfor Troms og Finnmark.

Det er 3 siidaandeler i distriktet 

Anders J. Hætta, styreleder

Mikkel Nils Oskal, nestleder

Berit Inger J. Hætta, styremedlem 

bottom of page