top of page

man. 10. okt.

|

Kautokeino Les-bygget

Styrekurs for reinbeitedistrikter

Nannet arrangerer kurs i samarbeid med Protect Sápmi og Arctic Prime. Kurset er gratis for alle reineiere i reinbeitedistrikter som kjøper tjenester av Nannet prosjektet. Reinbeitedistrikter som ikke har samarbeidsavtale med Nannet har også mulighet til å delta ved innbetaling av egenandel

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Styrekurs for reinbeitedistrikter
Styrekurs for reinbeitedistrikter

Tid og sted

10. okt. 2022, 09:00 – 11. okt. 2022, 09:00

Kautokeino Les-bygget, Bredbuktnesveien 50B, 9520 Kautokeino, Norge

Om arrangementet

Styrekurs for reinbeitedistrikter 18.-19.10.2022

Leat go don orohatstivrras dahje leat go jurddašan boahtteáiggis searvat orohatstivrii láhttun? De lea dá kursa masa berrešit searvat.

Orohatstivrakursas mii oahppat mii lea orohatstivralahtuid ovddasvástádus, makkar barggut leat ja maid berre jurddašit go lea stivrras.

Kursas beasat maid oahppat mii lea orohatstivrra ovddasvástádus areálasisabahkkenáššiin, ja orohat stivrra váldodoaimmat sisabahkkenáššin.

Er du medlem i styret for ditt reinbeitedistrikt, eller har du tenkt å bli medlem av styret i framtiden? Da er dette kurset noe du bør få med deg!

I dette kurset blir vi kjent med hvilke oppgaver styret har, hva er styrets ansvar og hva du som styremedlem bør tenke på som medlem i distriktsstyret.

Vi blir også kjent med hvilket ansvar og  hovedoppgaver styret har i arealinngrepssaker. 

Temaer på kurset: 

 • Eierstyring, rammeverk og omgivelser
 • Styrets oppgaver og ansvar
 • Distriktets utvikling, styresammensetning og bærekraft
 •  Økonomistyring og finansiering i et distrikt 
 • Viktigheten av å gjøre informerte beslutninger i distriktsstyret
 • Hvordan organisere og strukturere arealprosesser som distriktet tvinges inn i.
 • Konsultasjoner

Forelesere:

 • Katarina Påve-Gaup, Arctic Prime 
 • Anders Eira, Seniorrådgiver Protect Sápmi
 • Karen Anette Anti Oskal, Protect Sápmi

Inviterte reinbeitedistrikter: 

 • Fávrrosorda
 • Seainnus/Návggastat
 • Beaskáđas 
 • Oarje johtolaga stivra 
 • Spalca  

Nannet er ansvarlig arrangør

Reinbeitedistrikter som ikke har samarbeidsavtale med Nannet har også mulighet til å delta ved innbetalig av egenandel.

Pris for reinbeitedistrikter som ikke har samarbeidsavtale med Nannet:

Reinbeitedistrikter i størrelsesorden;

1-4 siidaandeler , kr 1500

5-8 siidaandeler, kr 3500

9 siidaandeler eller mer, kr 5000

Eller for enkeltmedlemmer per person kr 750

Det er begrenset med deltager plasser, vi vil derfor først åpne påmeldingen for inviterte reinbeitedistrikter for å sikre at deres medlemmer får mulighet til å delta på kurset. 

Påmelding for alle andre reinbeitedistrikter og reineiere åpnes 10.10.2022

Påmeldingsfrist: 16.10.2022

https://www.deltager.no/register/#/Styrekursforreinbeitedistrikter_1664181956 

For mer informasjon ta kontakt med Nannet:

Marja Eira

E-post: marja@nannet.no

Ann Maret Eira

E-post: ann.maret@nannet.no

Karin Merethe Sokki

E-post: karin@nannet.no 

Tlf: 703 09 834

Timeplan


 • 15 minutter

  Velkommen ved Marja Eira, prosjektleder Nannet


 • 30 minutter

  Eierstyring, Rammeverk og Omgivelser, Arctic Prime v/ Katarina Påve-Gaup

Ytterligere 21 tilgjengelige elementer

Dele dette arrangementet

bottom of page