top of page

Det er viktig for reinbeitedistrikter å komme med innspill - Høring om endringer i reindriftsloven og jordskiftelova
Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i reindriftsloven og jordskiftelova.


Forslag til endringer

Hovedtemaene i lovforslaget inkluderer:

  1. Reindriftens interne organisering.

  2. Reindriftslovens erstatningsbestemmelser.

  3. Reindriftens tilgang til jordskifteretten ved interne forhold.


Viktigheten av høringsuttalelser

Vi oppfordrer alle reinbeitedistrikter til å lese høringsnotatet og sende inn sine uttalelser. Dette er en unik mulighet til å påvirke lovverket.


Delta i høringen og sikre at reindriftens stemme blir hørt. Les mer om høringsnotatet her: Høring av forslag til endringer i reindriftsloven og tilhørende endringer i jordskiftelova - regjeringen.no 


Innsending av høringsuttalelser

Høringsinnspill kan sendes digitalt via skjemaet på regjeringen.no. Ved tekniske problemer kan høringssvar sendes til postmottak@lmd.dep.no med referanse 24/1356.


Høringsfrist: 1. oktober 2024.


 

Comments


bottom of page