top of page

-Hva skulle vi ha gjort uten Nannet?

Oppdatert: 14. jun. 2023

Status fra viddaInga Risten Hætta er på vidda og tar vare på flokken som må tilleggsfores på grunn av dårlig beite. Hun er styreleder for Reinbeitedistriktet 23 Seainnus / Navggastat og har ansvar for administrasjonsarbeidet for distriktet.


- "Hva skulle vi ha gjort hvis ikke Nannet hadde vært tilgjengelig med tilbud om administrasjonstjenester?" Sier Inga Risten.


Det er beitekrise på vidda, og siidaen til Inga Risten trenger all arbeidskraft som er tilgjengelig. Som styreleder har hun ansvaret med å søke om ekstraordinært tilskudd til hele distriktet. Distriktet har 4 siidaer, og tilskuddet skal fordeles og utbetales til siidaene. Alt dette har styreleder ansvar for, i tillegg til å ta vare på flokken sin.


- Med hjelp fra Nannet blir utbetalinger til siidaene enklere. Jeg mottar bare vedtakene med beregninger som Nannet lager for distriktet. For meg er det bare å godkjenne utbetalinger.


Tilskuddet som mottas av staten skal rapporteres. Til dette trenger distriktene dokumentasjoner.


- Hva tenker du om det? Spør vi.


- Det er så enkelt når Nannet arkiverer all dokumentasjon som skal være med i rapporteringen. Det blir ikke vanskelig å finne bilag til rapporteringen og utbetalinger blir også riktig.


- "Enklere kan det ikke bli!"

Fastslår Inga Risten.


Comments


bottom of page