top of page

Nannet-prosjektets nye medarbeider

Oppdatert: 20. sep. 2022


Vi er så heldig å ha fått en ny medarbeider i teamet vårt på Nannet kontoret.


Karin Merethe Sokki begynner som prosjektmedarbeider for Nannet-prosjektet, ressurs- og rådgivendesenter for reindrift prosjektet. Hun skal i hovedsak jobbe med reinbeitedistriktenes regnskap og saker som tilhører reinbeitedistrikter.


Karin Merethe Sokki har god faglig bakgrunn med bachelor i sykepleiefaget og videreutdanning i ledelse, i tillegg til å være oppvokst i reindrifta.

Comments


bottom of page