top of page

Nyopprettet ungdomsutvalg i reinbeitedistrikt 30A Vestre sone


Deler av ungdomsutvalget reinbeitedistrikt 30A Vestre sone

Reinbeitedistrikt 30A Vestre sone i Vest-Finnmark reinbeiteområde har valgt å opprette ungdomsutvalg, nå er ungdomsutvalget konstituert.


Ungdomsutvalget skal tale ungdommenes sak i distriktet, i tillegg vil ungdomsutvalget sette i gang aktiviteter i distriktet.


Styret består av ungdommer fra reinbeitedistriktene Ábborášša, Fávrrosorda, Cohkolat og Skárfvággi.


Styret for ungdomsutvalgets:

Leder, Lásse Ante Utsi

personlig vara: Sárá Máret Triumf


Nestleder: Mats Ailu Eira

Personlig vara: Olav Ailu Eira


Fast medlem: Johan Nicolai Triumf

Personlig vara: Ole Ailo Pulk


Fast medlem; Mikal Juhan Áilo Utsi

Personlig vara: Mikkel Einar Utsi


Ønsker du å kontakte ungdomsutvalget, kan leder eller nestleder kontaktes.


Yorumlar


bottom of page