top of page

-Påkjørt rein, hva nå?


Nannet kontoret har besøk av Mikkel Isak Eira. Mikkel Isak er reineier i distrikt 35 Fávrrosorda. Etter at han vant Farmen-finalen i 2008, er han også kjent som Farmen-Mikkel i lokalsamfunnet.

Han er også politiker, og har sittet i kommunestyret i 12 år.


I dag er han innom oss for å få hjelp til å søke om erstatning for rein som er påkjørt av motorvogn med ukjent sjåfør.


Fávrrosorda har sine vinterbeiteområder sør for Kautokeino mot finske grensen. E45 går rett gjennom vinterbeiteområdet til Fávrrosorda.


- Distriktet opplever mange påkjørsler av rein i løpet av vinteren. Jeg har ikke det nøyaktige tallet på hvor mange rein som er påkjørt i vinter, men tallet ligger på mellom 30-40 dyr bare denne vinteren.


Ofte skjer det at sjåfører ikke melder ifra om påkjørsler. Da må dette anmeldes av reineier til politiet, videre må det sendes skademelding til TFF.


- Det er veldig fint at vi som reineiere har mulighet til å komme hit for få hjelp til papirarbeidet, noe det faktisk er ganske mye av når man er reineier og har siidaandel.
Videre forteller Mikkel Isak at et ressurs- og rådgivningssenter for reindrift er noe reinere lenge har snakket om, også i kommunestyret har dette lenge vært et tema som er blitt diskutert.


- Vi reineiere har lenge sett behovet for et slikt sted som Nannet kontoret. Ofte hoper det seg opp papirarbeid fordi man er litt usikker på ting, eller at man rett og slett må prioritere driften ute i felt. I noen tilfeller føler man at man nesten må være jurist for å fylle inn alt av skjemaer og søknader.- Det er en lettelse for oss å komme hit for å få hjelp og få gjort ferdig ting man ikke har hatt anledning til å gjøre selv.


Reinere oppfordrer bilførere til å melde fra hvis de er uheldig og kjører på rein. Det er knyttet mye merarbeid og økonomiske tap til reineiere når påkjørsler ikke blir meldt fra


- Men det verste er hvis dyrene må ligge og lide med store skader. Har reinen stukket av etter påkjørsel, har den sannsynligvis skader også. Vi vil gjerne finne skadede dyr så de slipper å lide.Til bilførere som er uheldig og kjører på rein:

  • Meld fra til politiet på 02800

  • Merk stedet der dyret ble påkjørt, slik at skadde dyr som har forlatt stedet, kan spores.

  • Hjelp det skadde dyret så langt du har mulighet. Du kan om nødvendig avlive dyret selv. Men for bl.a. tamrein og hjortevilt gjelder dette bare hvis det ikke lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid. Avlivning av hjortevilt og tamrein krever tilstrekkelig kunnskap, ferdigheter og utstyr til å gjøre det en måte som ikke utsetter dyret for ekstra lidelser. Det er derfor sjelden aktuelt for privatpersoner å avlive slike dyr selv.

  • Du får ikke bonustap ved påkjørsel av dyr

  • Du kan få redusert egenandel på cirka 4000 hvis du selv melder ifra. I noen tilfeller utgjør det hele egenandelenComments


bottom of page