top of page

Reindriftslovutvalgets forslag til endret reindriftslovReindriftslovutvalget presenterte sitt forslag til endret reindriftslov på Sametinget 12. september. Folkerettslig vern, styrket arealvern, styrking av privatrettslig vern, kultur, likestilling og tradisjonskunnskap og endring i offentlig forvaltning er noen av eksemplene som utvalget har lagt fokus på.


Lovforslaget kan du lese ved å klikke på linken:

https://sametinget.no/_f/p1/ibdad449e-c842-476c-99b4-bb3cf1f4af2a/endelig-versjon-lovutkast-publisering.pdf


bottom of page