top of page

Reinen er fremme på vår- og sommer beiteområdet - Takk for at du viser hensyn!

Oppdatert: 2. mai 2022


Reinskilling i Eallačorru

I forrige uke har reinbeitedistrikt 35 Fávrrosorda skilt okserein og ungdyr fra simleflokken. Okserein og ungdyr er nå kommet frem til vår- og sommer beiteområdene i Čiekkanjárga i Nordreisa kommune og Nuovasnjárga i Kvænangen kommune.


Det har vært en hard vinter med låste beiter på vidda. Reinen tærer på de siste fettreservene sine nå på våren, og tåler lite etter en lang vinter med låste beiter. Det bes derfor om at folk viser hensyn når de ferdes i områder med tamrein.


Reinen vil nå trekke seg til barflekker og til nedreliggende områder, dalområder og ved sjøen, hvor det blir grønnbeite først.


I disse dager starter også de drektige simlene ferden mot kalvingsområdet.


Filmsnutt fra vårflytting 2021. Video: Mikkel Isak Eira


Dersom du ser rein:

  • Gå utenom dem

  • Snu

  • Eller skift retning.

  • Ha hunden i bånd.


Takk for at du viser hensyn - Giitu


Skal du ferdes i Nuovasnjárga og/eller Čiekkanjárga (Storvik/Reaššnjárga) og har spørsmål når det gjelder rein på beite, ta kontakt med reinbeitedistriktet.

Kontaktinformasjon til reinbeitedistriktet finner du på nannet.no under "Deltagende reinbeitedistrikter - Fávrrosorda".

Opmerkingen


bottom of page