top of page

Reinhelsetjenesten - kurs i Kautokeino


I forrige uke hadde Nannet et møte med Reinhelsetjenesten. Formålet med møtet var at prosjektene ble kjent med hverandre, og om mulig samarbeid.


Reinhelsetjenesten ble opprettet i 2021/22 i forbindelse med reindriftsforhandlingene. I første omgang er det etablert et 3-årig pilotprosjekt som er lagt til Veterinærinstituttet i Tromsø.

Formålet er å styrke kunnskapen om god dyrehelse og dyrevelferd i reindriften og blant veterinærer. Forebyggende helsearbeid, smitteberedskap, sykdomskontroll og rådgivning vil være de viktigste virkemidlene. Målgruppen er reindriftsutøvere og veterinærer.

Faglig leder for Reinhelsetjenesten er veterinær Torill Mørk

Les mer om Reinhelsetjenesten på:


Kurs i Kautokeino vinteren 2023


Reinhelsetjenesten planlegger å arrangere kurs i Kautokeino i vinter, og ønsker innspill på tema som næringen ønsker å vite mer om, også tidspunkt som passer best for flest.


Aktuelle temaer kan være;

  • sykdom i forbindelse med fôring

  • parasitter

  • søknad om erstatning ved ulykker og utbrudd av sykdom

  • undersøkelse av kadaver i felt

  • andre temaer om helse og sykdom.

Diskusjon omkring kartlegging av tradisjonell kunnskap om helse og velferd hos rein vil også være interessant.


Reinhelstjenesten ønsker innspill på tema til kurs fra reindriftsnæringen.

Innspill kan sendes på e-post (post@reinhelsetjenesten.no) evt. ring eller send SMS til 48507006.


Bruk samme kontakt informasjon hvis du ønsker mer informasjon om Reinhelsetjenesten, eller har andre spørsmål.

Comments


bottom of page