top of page

Styrekurs for reinbeitedistrikter

Oppdatert: 29. sep. 2022

Nannet arrangerer kurs i samarbeid med Protect Sápmi og Arctic Prime. Det blir forelesninger fra Protect Sápmi og Arctic Prime.


Kurset er et gratis arrangement for alle medlemmer av reinbeitedistrikter som kjøper tjenester av Nannet prosjektet.


Tid: 18.-19.10.2022

Sted: Kautokeino, LES-bygget, Bredbuktnesveien 50, 9520 Kautokeino
Comments


bottom of page