top of page

Styrekurs for reinbeitedistrikter


Nannet arrangerer kurs i samarbeid med Protect Sápmi og Arctic Prime. Kurset er gratis for alle reineiere i reinbeitedistrikter som kjøper tjenester av Nannet prosjektet. Reinbeitedistrikter som ikke har samarbeidsavtale med Nannet har også mulighet til å delta ved innbetaling av egenandel


For påmelding og mer informasjon om kurset: https://www.nannet.no/event-details/styrekurs-for-reinbeitedistrikter-2

bottom of page