top of page

Styrekurs for reinbeitedistrikter


Nannet arrangerer kurs i samarbeid med Protect Sápmi og Arctic Prime. Kurset er gratis for alle reineiere i reinbeitedistrikter som kjøper tjenester av Nannet prosjektet. Reinbeitedistrikter som ikke har samarbeidsavtale med Nannet har også mulighet til å delta ved innbetaling av egenandel


Comments


bottom of page